none
Home  »     »   Chuyện phiếm cuối tuần: Hội chơi xe hay Xe chơi hội ?

Chuyện phiếm cuối tuần: Hội chơi xe hay Xe chơi hội ?

29/06/2017 3:36  

Chơi xe bao gồm nói tới cả những người chơi một mình lẫn chơi theo hội, nhóm. Và trong clip này tác giả sẽ mạn đàm về việc chơi theo hội hiện nay.

Anh Nguyễn Anh Bắc, hiện là Admin “CLB xe cổ” trên group facebook đã chia sẻ về những hội chơi, nhóm chơi xe tại Việt Nam hiện nay.