none
  • 25/11/2017 18:38

    Đã từ lâu, phượt là một từ mà giới trẻ luôn nhắc đến và nó đã thành trào lưu còn lớn hơn tất cả các hoạt động khác của giới trẻ, đến nỗi hầu như tuần nào tháng nào cũng có các cung phượt được nhiều nhóm thực hiện.